• 1

 • 2

  Komputerowe wspomaganie projektowania

 • 3

  Transport szynowy

 • 4

  Symulator jazdy lokomotywą/Arduino

 • 5

 • 6

Półroczny kurs modelowania w systemie CATIA v5 został zakończony 6 czerwca 2019 r. rozdaniem 15 dyplomów.
Kurs prowadzony był przez opiekuna koła SKN C.A.D. i obejmował modelowanie bryłowe, podstawy modelowania powierzchniowego, ergonomii oraz analiz wytrzymałościowych i modalnych.

Wszystkim, którzy ukończyli kurs i zdali egzamin serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów zawodowych!

Przy tej okazji pragnę złożyć serdeczne podziękowania firmie Alstom za udostępnienie dla Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej 13 stacji roboczych wraz z oprogramowaniem, które to umożliwiły przeprowadzenie tego szkolenia!