• 1

 • 2

  Komputerowe wspomaganie projektowania

 • 3

  Transport szynowy

 • 4

  Symulator jazdy lokomotywą/Arduino

 • 5

 • 6

Budowa symulatora jazdy lokomotywą

 

 W ramach projektu stworzenia symulatora jazdy koleją planujemy wykorzystać obecny na uczelni pulpit sterowniczy lokomotywy typu EU06. Naszym celem jest stworzenie w pełni funkcjonalnego panelu sterowniczego, umożliwiającego kierowanie lokomotywami EU07 i pokrewnymi w programie MaSzyna. Do zrealizowania połączenia pomiędzy elementami panelu a komputerem PC wykorzystamy mikrokontroler Arduino Uno. Realizacja projektu została podzielona na następujące etapy:

 • Uruchomienie nastawnika jazdy i przełączników sterowania podstawowych układów elektrycznych
 • Uruchomienie części pneumatycznej (hamulce)
 • Dodanie obsługi kontrolek na pulpicie
 • Uruchomienie mechanicznych wskaźników zabudowanych w pulpicie

W ramach tego projektu zapoznamy się z działaniem układów sterowania lokomotywy, zgłębimy tajniki programowania mikrokontrolerów oraz tworzenia rozbudowanego oprogramowania komputerowego.

Po zrealizowaniu powyższych punktów planowana jest dalsza rozbudowa symulatora.

   

Na potrzeby projektu m.in. zostały dokonane:
- przebudowę części elektrycznej panelu, obejmującą konwersję zasilania do napięcia bezpiecznego 12V.

- drabinkę rezystorową, umożliwiającą odczyt pozycji nastawnika jazdy z użyciem przetworników ADC Arduino

- układy elektroniczne oparte o rejestry przesuwne, umożliwiające odczyt stanów elementów sterujących przez mikrokontroler Arduino

- oprogramowanie na  mikrokontroler, służące obustronnej komunikacji z komputerem PC, służące do przesyłania stanu elementów sterujących oraz ustawiania wskaźników na panelu, dodatkowo napisano narzędzie umożliwiające bezprzewodową kontrolę stanu mikrokontrolera z wykorzystaniem komunikacji BlueTooth

- oprogramowanie na komputer umożliwiające przesłanie sygnałów z mikrokontrolera Arduino do istniejącego programu-symulatora jazdy lokomotywą

- narzędzie diagnostyczne, pracujące w środowisku Linux służące do bezprzewodowej kontroli stanu mikrokontrolera


Programy działające na komputerze napisano w języku C# korzystając z dostępnej przez program DreamSpark edukacyjnej wersji Visual Studio, wsad na mikrokontroler został stworzony w Arduino IDE, natomiast narzędzie diagnostyczne w Lazarus

 

    

 

 


Więcej zdjęć i relacja z postępów wkrótce!