• 1

 • 2

  Komputerowe wspomaganie projektowania

 • 3

  Transport szynowy

 • 4

  Symulator jazdy lokomotywą/Arduino

 • 5

 • 6

Jaka przyszłość czeka transport kolejowy? Jak wyglądał on przed laty? Te, jak i wiele innych kwestii, poruszane były na Forum Transportu Szynowego,

które odbyło się 21.10 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Reprezentacja Studenckiego Koła Naukowego CAD uczestniczyć mogła w spotkaniu przedstawicieli branży kolejowej, na którym z początku wysłuchaliśmy wypowiedzi takich osób jak: posłowie Jerzy Polaczek, Jerzy Borkowski i Jarosław Pięta, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Jerzy Borkowski, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Techniki Wojsk Lotniczych prof. dr hab. inż. Józef Żurek.

Referaty plenarne poprzedzał wykład inauguracyjny dra inż. Aleksandra Drzewieckiego, dyrektora Urzędu Transportu Kolejowego w Katowicach na temat działalności prof. Aleksandra Wasiutyńskiego. Następnie, podczas wygłoszonych przez  prof. Marka Sitarza oraz prof. Marka Bartosika referatów, mieliśmy okazję poznać bliżej historię transportu szynowego, przybliżone zostały nam tematy dotyczące perspektyw szybkich kolei czy też na kwestie rozbudowy szlaków kolejowych TEN-T przebiegających przez Polskę.

Po wprowadzeniu mogliśmy wziąć udział w ponad dwudziestu panelach dyskusyjnych. Niektórymi z poruszanych tematów były: bezpieczeństwo w transporcie szynowym z udziałem Prezesa Wojciecha Derdy, Prezesa Krzysztofa Dyla, Prezesa Andrzeja Pawłowskiego oraz Prezesa Czesława Sulimy, telematyka, sterowanie ruchem kolejowym czy wpływ kolei na gospodarczy rozwój Polski. Odbyły się również dyskusje na temat Infrastruktury kolejowej, polityki regionalnej transportu szynowego, logistyki i spedycji, transportu przemysłowego, kopalnianego czy jakości usług kolejowych.

W dyskusjach dotyczących bezpieczeństwa poruszane były kwestie związane ze szkoleniami, unifikacją pulpitów sterowniczych, ekologią w transporcie szynowym czy problematyką zastosowania kompozytowych wstawek hamulcowych. Ważną kwestią było również zwrócenie uwagi na brak możliwości kształcenia w zawodach kolejarskich, zarówno na poziomie szkół średnich jak i wyższych.

Na panelu „Telematyka i sterowanie ruchem kolejowym” na początku przedstawione zostało opracowanie badań na temat wykorzystania komercyjnej sieci LTE do łączności z pojazdami trakcyjnymi. Dotychczasowe wyniki pokazują, że można z powodzeniem zastąpić starzejący się już standard GSM-R. Po zakończeniu wystąpienia wywiązała się ciekawa dyskusja dotycząca głownie niebezpieczeństw związanych z wykorzystaniem ogólnodostępnej sieci komercyjnej. Jako główne argumenty przeciw podnoszono zagrożenie przeciążeniem sieci oraz zarządzanie siecią w przypadku klęski żywiołowej. W dalszej części dyrektor zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu Daniel Dygudaj przedstawił aktualny stan oraz przekrój wiekowy eksploatowanych urządzeń SRK i pozostałej infrastruktury kolejowej. Zwrócił uwagę na fakt, że aktualnie promowane i stosowane komputerowe urządzenia SRK są projektowane na wielokrotnie krótsze okresy użytkowania, w porównaniu do urządzeń mechanicznych, dla których półwieczny okres eksploatacji nie jest rzadkością.

Z punktu widzenia koła naukowego, ważnym było również spotkanie dotyczące współpracy studenckich kół naukowych w Polsce.

Całe forum było unikalną okazją do spotkania i uczestniczenia w tego typu dyskusji, w której uczestniczyło ponad 300 osób - cytując słowa prof. Marka Sitarza „wszystkich, którzy zajmują się koleją, w jednym miejscu, i omówienie jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy na kolei”. 

SKN CAD, jak i pozostali obecni na forum, gorąco oczekujemy kolejnej edycji forum zapowiedzianej przez organizatorów.

 

Albert Kałamała, Maciej Krawczyk, Anna Dziuba